Digitala verktyg i engelska

De här länkarna och resurserna kommer jag att visa på IT-pedagogutbildningen på måndag 18/11:

Här kan lärare hitta inspiration och material att ladda ner och skriva ut:

Resurser för både lärare och elever

 Resurser där ni kan skapa…:

Praktiska tips och idéer från klassrummet:

Skype i klassrummet:  http://www.iktskafferiet.se/

Språklänkportalens blogg: http://spraklankportalen.vibloggar.nu/

Appar

More than one story, finns för iPhone och android

Flera utav länkarna har jag hittat på språklänkportalen, en guldgruva för språklärare i framför allt engelska. Sidan sköts av Maria Estling Vanneståhl.

 

 

 

Publicerat i Engelska, Kurser | Lämna en kommentar

SKL: Nytt forum ska öka användningen av IT i skolan

SKL samlar myndigheter och organisationer i nytt forum, Nationellt forum för digitaliseringen av skolan. Syftet är att utveckla pedagogiken och stärka kompetensen på alla nivåer i skolan.

I samband med initiativet redovisades också en kortfattad men mycket intressant lägesrapport om it i dagens skolsverige, skriven av Jan Hylén.

Stort behov finns för en gemensam nationell strategi. Lärare och elever har en jämförelsevis god it-situation jämfört med andra EU-länder. Trots detta är användningsgraden inte nämnvärt högre än genomsnittet i EU. Man använder datorn till skrivande, söka information och framställa presentationer, ungefär detsamma som man gjorde 2008. Jan Hylén räknar upp följande orosmoln vad gäller it i skolan:

  • Att användningsgraden ökar så långsamt och att användningsformerna är så lika situationen 2008 trots ökad tillgång till it.
  • Att lärarna får för lite kompetensutveckling, speciellt it-pedagogik och ämnesnära kompetensutveckling med it.
  • Att många rektorer saknar kompetens för att leda it-utvecklingen och därmed en central del av skolutvecklingen.
  • Att det råder brist på digitala läromedel och utvecklingsinitiativ inom innehållsområdet.

Under de senaste åren har det i många kommuner satsats på att öka tillgängligheten till digitala verktyg. Man utrustar eleverna med egna bärbara datorer (1:1) och köper in olika typer av surfplattor. Trots dessa initiativ, säger Jan Hylén, är vi bland de länder i Europa som har störst skillnad i datortäthet mellan skolor och hänvisar till PISA-undersökningen 2009. 

I rapporten skiver Jan Hylén också om aktuell forskning om digitaliseringens betydelse för inlärning. Det är problematiskt av flera olika skäl att påvisa direkta effekter på lärandet som konskekvens av digitalisering: ”Det är svårt att kunna skilja ut effekter av olika it-satsningar i skolan från ett allmänt ökat it-kunnande och allmänna förändringar i skolsituationen och elevernas livssituation”. Det som ändå kan konstateras i ett flertal undersökningar är att elevernas engagemang och motivation ökar.

Avslutningsvis ger Jan Hylén några konkreta förslag att gå vidare med:

It-strategi på lokal och nationell nivå
Nationell strategi syftar framförallt till att betona lokala strategier för följande områden:
den tekniska infrastrukturen, kompetensutveckling av personal (rektorer, lärare och supportpersonal på förvaltningsnivå och skolnivå), digitalt innehåll och pedagogiska ledstjärnor och ledarskap.

Tillåt och uppmuntra distansundervisning
I perspektivet av det livslånga lärandet bör möjligheterna att använda distansundervisning öka framförallt på gymnasieskolan (inte som i det senaste utredningsförslaget (SOU 2012:76) minimera möjligheterna , min kommentar).

Digitala nationella prov
Provinstrument styr undervisningen i hög grad. När det inte provas, så prioriteras inte heller ett utvecklingsarbete.

Kompetensutveckling för lärare
Med hänvisning till Föreningen Datorn i Utbildningen och IT & Telekomföretagens förslag till åtgärdsprogram föreslås att Skolverket får i uppdrag att i samverkan med SKL bygga upp regionala centra för kunskapsutbyte. Dessa regionala kunskapscentra bör sträva efter att ge en kompetensutveckling som bygger på beprövad erfarenhet och som tar sikte på att utveckla undervisningen.

Vikten av lokal ledning – rektorers kompetensutveckling
För många rektorer och skolledare saknar tillräckling kompetens för att leda skolans it-arbete. Skolans ledare har en central roll i skolans verksamhetsutveckling. Bristande kompetens om digitaliseringens möjligheter hämmar utvecklingen.

/Lennart

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Rapport från utdelning av Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium som utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning. I år var det rekordmånga nominerade – 100 st från hela landet. En av de nominerade var Växjöläraren Lisbeth Mörstam, som här berättar om sina upplevelser och delar med sig av sina foton. Lisbeth var på plats när prisutdelningen hölls tisdagen 29/11 i Stockholm.

”Vid Skolforum i Älvsjö var det spännande och intressant att möta de tre finalisterna vid prisutdelningen. En kort film och en redogörelse visade på deras stora kreativitet i skolarbetet. Gemensamt för dem alla var att de arbetade på gymnasiet och att de lyssnat på eleverna och lärt sig av dem för att utveckla undervisningen.

På kvällen var det mingel i SKL:s lokaler vid Slussen med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Sammanfattningsvis var det mycket inspirerande och lärorikt. Jag känner mig än mer stärkt beträffande IT-teknikens möjligheter för utveckling i klassrummen.”
Guldäpplet 1 Guldäpplet 2

Pristagarna
Fyra lärare belönades  för sitt arbete med att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Daniel Gomezjon till höger på den vänstra bilden, lärare i idrott och hälsa på Väsby nya gymnasium, Upplands Väsby, utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att förnya undervisningen och aktivera alla elever kring den egna hälsan.

Katarina Lycken, Östra Real i Stockholm och Jonas Lindahl Freinetskolan i Norrtälje delade på andra plats. (ses på den vänstra bilden)

Pia Widegren, Motala,(bilden till höger) mottog Guldäpplejuryns särskilda pris.

Tack till Lisbeth för denna direktrapport!

Publicerat i rapport | Etiketter , | Lämna en kommentar

Material Digitala kompetensdagen 29/10!

9 -9.45 Anteckningar om Skolplus Skolplus i förskolan

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Digitala verktyg i matematik

I eftermiddag (14/10)  är det premiär för kursen ”Digitala verktyg i matematik f-6”. Vi kommer i första hand att utgå från de länslicenser som är aktuella i ämnet matematik.

Länkar
Nationell webbplats för IKT i matematikundervisningen: http://ikt.ncm.gu.se/

 

 

Publicerat i Kurser, Matematik | Etiketter | Lämna en kommentar

Ipad och dokumentation i förskolan.

På kursen iPad och dokumentation i förskolan gick vi igenom ett antal appar. De apparna och några till hittar ni på vår ipad-blogg. http://ipad.vibloggar.nu/2013/05/07/dokumentation-i-forskolan/

Publicerat i ipad | Etiketter , | Lämna en kommentar

Välkommen hit!

Här på itpedagogerna.vibloggar.nu lägger vi upp länkar, material, tips och trix från våra kurser. Här kommer ni också kunna läsa om när vi varit iväg på mässor och event då vi samlar våra tankar och intryck på bloggen.

Istället för att ha många bloggar med olika inriktningar försöker vi samla materialet här.

Trevlig läsning!

Anna, Åke, Tina, Åsa, Lennart, Camilla och Mathias

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar